Echo’s

Een echo is een onderzoeksmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn niet door het menselijk oor waar te nemen. Een transducer zendt deze geluidsgolven uit en inwendige organen kaatsen deze golven terug. Deze echo’s worden omgezet in beeld dat zichtbaar is op een scherm. Tot nu toe zijn in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek geen nadelige gevolgen of schadelijk effecten van het maken van een echo naar voren gekomen.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een echo te laten maken:

  • Vroege echo om o.a. te bekijken of de zwangerschap intact is, deze echo wordt bij voorkeur rond de achtste zwangerschapsweek uitgevoerd. Bij deze termijn komt het geregeld voor dat de echo inwendig/vaginaal gemaakt moet worden. Voor bepaalde indicaties, bijvoorbeeld bloedverlies of forse buikpijn, is het soms nodig al voor de 8e week een echo te maken.
  • De termijnbepaling, tot 12 weken groeien kindjes vrijwel in hetzelfde tempo. Uit onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarste termijn om een uitgerekende datum vast te stellen, is tussen tien en twaalf weken.
  • Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangeren een “eerste trimester screeningsecho (SEO)” laten uitvoeren rond de 13e week van de zwangerschap.
  • Screeningsecho bij twintig weken zwangerschap. Zoals de naam al zegt is dit een “screenend onderzoek”, naar afwijkingen bij het kindje. Deze echo zal worden uitgevoerd in onze praktijk.
  • Echo wanneer er bijvoorbeeld twijfel is over de groei of de ligging van het kindje.
  • “Pretecho”, echo om het kindje goed te zien (bijv. met 3D of 4D) of het geslacht te bepalen. Sinds 2018 hebben we een gloednieuw echo-apparaat in onze praktijk, deze beschikt over de nieuwste HD-live 4D techniek. Hier worden naast de medische echo’s ook pretecho’s op uitgevoerd door Agnes en Loes, voor meer informatie kijk je op www.pretechoenzo.nl.