Beroepsgeheim en belangrijke informatie over je gegevens

Als verloskundigenpraktijk hebben een beroepsgeheim en zullen dus nooit zonder toestemming persoonlijke informatie over je aan anderen verstrekken.

Alle gegevens die door ons verzameld worden in de loop van je zwangerschap, bevalling en kraambed, worden opgeslagen (al dan niet geautomatiseerd) en beveiligd bewaard. Deze gegevens worden vooral bewaard om ze weer te kunnen gebruiken bij een eventuele volgende zwangerschap. Ook kunnen ze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek door één of meer verloskundigen van onze praktijk.

Daarnaast kunnen ze gebruikt worden door derden (verloskundigen, gynaecologen) met het doel kwaliteit van de verloskundige zorg te kunnen beoordelen en – waar mogelijk – te verbeteren. Om dezelfde reden worden je gegevens ook aan de Landelijke Verloskundige Registratie en Audit geleverd. In deze gevallen worden de gegevens altijd anoniem gemaakt.

Als je er bezwaar tegen hebt, dat gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, registratie en audit worden gebruikt, vragen wij je dit bij ons te melden.