Kwaliteit

Alle verloskundigen staan ingeschreven in het individueel Kwaliteitsregister voor Verloskundigen en onze verloskundige-echoscopisten in het echo register. In deze registers worden alle verloskundigen opgenomen die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsbevordering en nascholing. Tevens zijn we allen ingeschreven in het BIG-register.

Elk jaar wordt een kwaliteitsjaarverslag waarin we precies omschrijven wat dat jaar is gedaan om onze kwaliteit te waarborgen en te vergroten. Dit verslag is opvraagbaar bij onze praktijk.
Protocollen veranderen regelmatig in de zorg, daarom lezen en bespreken we vakliteratuur en gaan we regelmatig naar bijscholingen of cursussen. Op deze manier blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten, hiermee proberen we te allen tijde onze kwaliteit te waarborgen.